to main page
Sinhala Explanatory Dictionary
selected terms: 2 page 1 of 1
1. රැස
රාශිය; ගොඩ; සමූහ; රශ්මිය; ජාතිය; ගෝත්‍රය; රාශිචක්‍රය දොළහට බෙදු පංගු ව; මේෂ වෘෂභ ආදී රාශිය'
2. රැස් පිරිස්කම
(නා) ලජ්ජාව; විලිය