to main page
Sinhala Explanatory Dictionary
selected terms: 2 page 1 of 1
1. ලම්පෝරුව
බෑවුම; බෑවුම් හැඩය
2. ලම්බකාර
එල්බෙන; එල්ලෙන; ඉහළ සිට පහළට කෙළින් පිහිටි