to main page
Sinhala Explanatory Dictionary
selected terms: 4 page 1 of 1
1. ශූකර
ඌරා
2. ශූන්‍ය
හිස් පාළු; තනි වූ (නාප්‍ර) හිස්බව; බින්දුව
3. ශූර
නිර්භීතයා; දක්ෂයා; මල්ලවයා (වි) දක්ෂ; නිර්භීත
4. ශූල
උල; හෙල්ල