to main page
Sinhala Explanatory Dictionary
selected terms: 3 page 1 of 1
1. සංග්‍රහ
එක්රැස් කිරීම; ප්‍රියවචන; ආහාර පානාදියෙන් සතුටට පත් කිරීම
2. සංග්‍රාම
යුද්ධය; සටන
3. සංගායනවා
ධර්ම විනය ප්‍රශ්න නිරාකරණය සඳහා මහා සංඝයා පවත්වන රැස්වීම; ; සංඝ යා එක්වී කරන ධර්ම විනය සංඝායනය'