to main page
Sinhala Explanatory Dictionary
selected terms: 3 page 1 of 1
1. සකර
සංස්කාරක ධර්ම; සකාරය; ශර්කරා; සකුරා; සත්කාර
2. සකරු
ව්‍යාකරණයෙහි එන කාරක හය
3. සකරුණීය
කටයුතු සහිත