to main page
Sinhala Explanatory Dictionary
selected terms: 6 page 1 of 1
1. සඟ
සමූහය; සිව් නමකට නොඅඩු භික්ෂු සමූහය
2. සඟ ගණ
හික්ෂු සමූහය
3. සඟරම්
සංඝාරාමය; සංග්‍රාමය; සටන
4. සඟළ
යුගලය; ජෝඩුව
5. සඟා
සංගාවනාව; සංග්‍රහය
6. සඟි
සංගීතිය; සංගායනාව; දීඝ මජ්චිම ආදී සූත්‍ර පිඨකයේ ග්‍රන්ථ