to main page
Sinhala Explanatory Dictionary

සං සක සඛ සග සඞ සඟ සච සජ සඤ සට සඬ සත සද සධ සන සඳ සප සඵ සබ සභ සම සර සල සව සස සහ සළ ස් සා සැ සෑ සි සී සු සූ සෘ සෙ සේ
සඟ සඟ සඟර සඟළ සඟා සඟි
selected terms: 6 page 1 of 1
1. සඟ
සමූහය; සිව් නමකට නොඅඩු භික්ෂු සමූහය
2. සඟ ගණ
හික්ෂු සමූහය
3. සඟරම්
සංඝාරාමය; සංග්‍රාමය; සටන
4. සඟළ
යුගලය; ජෝඩුව
5. සඟා
සංගාවනාව; සංග්‍රහය
6. සඟි
සංගීතිය; සංගායනාව; දීඝ මජ්චිම ආදී සූත්‍ර පිඨකයේ ග්‍රන්ථ
 to main page AboutDictionary PluginFeedbackDisclaimer  top of page
© 2008 www.sinhaladictionary.org XHTML | CSS Powered by Glossword