to main page
Sinhala Explanatory Dictionary

සං සක සඛ සග සඞ සඟ සච සජ සඤ සට සඬ සත සද සධ සන සඳ සප සඵ සබ සභ සම සර සල සව සස සහ සළ ස් සා සැ සෑ සි සී සු සූ සෘ සෙ සේ
සද සද සදත සදස සදහ සද් සදා සදැ සදෑ සදි සදෙ සදො
selected terms: 2 page 1 of 1
1. සදහම්
සද්ධර්මය; යහපත් ධර්මය
2. සදහස
සදහස බ ◊ කඩුව; සඳහස; හැමදා; සදාකල්
 to main page AboutDictionary PluginFeedbackDisclaimer  top of page
© 2008 www.sinhaladictionary.org XHTML | CSS Powered by Glossword