to main page
Sinhala Explanatory Dictionary
selected terms: 18 page 1 of 1
1. සව
ශවය; මළ සිරුර; ශපථය; දිරවීම
2. සවග
සදෙනෙකුගේ වර්ගය නොහොත් සමුහය
3. සවන
සර්වඥයන් වහන්සේ; කර්ණය (වි) සවැනි
4. සවල
පැල්ලම් සහිත; ශබල (නාප්‍ර) වැලි පස් ආදිය එකතු කරන විශාල හැන්දක් වැ නි උපකරණය'
5. සවස
සන්ධ්‍යා කාලය; ස්වාසය; හුස්ම
6. සව්
සියලු; සර්ව; සව්වා; ශ්‍රාවකයා; කුඩා ඇට වශයෙන් නිමවා ඇති කෑම වර්ග සෑද ීමට ගන්නා පිටි ව්‍යංජනයක්'
7. සව්වා
ශ්‍රාවකයා
8. සව්සත
සියලු ශාස්ත්‍රය; සියලු සත්ත්වයා
9. සව්‍ර
සව්වා; ශ්‍රාවකයා
10. සවාරි
විනෝදය සඳහා ඔබ මොබ යෑම; විනෝද චාරිකාව
11. සවි
බලය; වීර්යය; වේගය
12. සවිචාර
විචාරය සහිත
13. සවිතර්ක
විතර්කය සහිත
14. සවිදු
විදුලිය සහිත
15. සවිඳ
සෛන්ධව ලුණු; සහිඳ ලුණු
16. සවිභක්ති
විභක්ති සහිත වූ
17. සවිරාම
කලින් කල පවතින; විරාම සහිත
18. සවිරාම උල්පත
කලකට පමණක් දිය ගලන උල්පත