to main page
Sinhala Explanatory Dictionary

සං සක සඛ සග සඞ සඟ සච සජ සඤ සට සඬ සත සද සධ සන සඳ සප සඵ සබ සභ සම සර සල සව සස සහ සළ ස් සා සැ සෑ සි සී සු සූ සෘ සෙ සේ
සස සසං සසක සසඟ සසද සසන සසඳ සස්
selected terms: 11 page 1 of 1
1. සස
හාවා ◊ සත්‍ය වචනය; සාවා
2. සසංක
චන්ද්‍රයා
3. සසක්
චන්ද්‍රයා
4. සසඟ
සංසර්ගය
5. සසදනවා
සැසඳීම කරනවා
6. සසදර
චන්ද්‍රයා
7. සසනින්ද
ඉතා සිනිඳු; සස්නිග්ධ
8. සසඳ
සංසන්දනය‍
9. සස්
සත්‍යය; යයයය
10. සස්මිත
සිනා සහිත
11. සස්වාමික
සැමියෙකු සහිත
 to main page AboutDictionary PluginFeedbackDisclaimer  top of page
© 2008 www.sinhaladictionary.org XHTML | CSS Powered by Glossword