to main page
Sinhala Explanatory Dictionary
selected terms: 14 page 1 of 1
1. සෙන
සෙණ බ (වි) සිනාසෙන්නාවූ
2. සෙනග
සේනාව; මිනිස් සමූහය; සේනාවෙහි අංග වූ ඇත්; අස්; රිය; පාබල යන සතර
3. සෙනඟ
සේනාව; මිනිස් සමූහය; සේනාවෙහි අංග වූ ඇත්; අස්; රිය; පාබල යන සතර
4. සෙනසුන
ආරාමය; සේනාසනය; අසපුව
5. සෙනසුරාදා
සෙනසුරු ග්‍රහයාගේ නමින් හැඳින්වෙන දවස; සඳුදායින් ඇරඹෙන සතියේ ස වන දිනය'
6. සෙනසුරු
ශනි ග්‍රහයා
7. සෙන්
වහලය; ඡන්දය; සේනාව; සමුහය
8. සෙනෙ
ස්නේහය; ආදරය; කෛලය
9. සෙනෙගෙ
ස්නේහය; ආදරය; කෛලය
10. සෙනෙරත්
සේනාවේ ප්‍රධානයා; සේනාපතියා
11. සෙනෙවි
සේනාපතියා
12. සෙනෙවිරත්
සේනාවේ ප්‍රධානයා; සේනාපතියා
13. සෙනෙහස
ස්නේහය; ආදරය
14. සෙනෙහෙ
ස්නේහය; ආදරය