to main page
Sinhala Explanatory Dictionary

සං සක සඛ සග සඞ සඟ සච සජ සඤ සට සඬ සත සද සධ සන සඳ සප සඵ සබ සභ සම සර සල සව සස සහ සළ ස් සා සැ සෑ සි සී සු සූ සෘ සෙ සේ
සෙං සෙක සෙඛ සෙට සෙණ සෙත සෙද සෙන සෙබ සෙම සෙය සෙර සෙල සෙව සෙස
selected terms: 14 page 1 of 1
1. සෙන
සෙණ බ (වි) සිනාසෙන්නාවූ
2. සෙනග
සේනාව; මිනිස් සමූහය; සේනාවෙහි අංග වූ ඇත්; අස්; රිය; පාබල යන සතර
3. සෙනඟ
සේනාව; මිනිස් සමූහය; සේනාවෙහි අංග වූ ඇත්; අස්; රිය; පාබල යන සතර
4. සෙනසුන
ආරාමය; සේනාසනය; අසපුව
5. සෙනසුරාදා
සෙනසුරු ග්‍රහයාගේ නමින් හැඳින්වෙන දවස; සඳුදායින් ඇරඹෙන සතියේ ස වන දිනය'
6. සෙනසුරු
ශනි ග්‍රහයා
7. සෙන්
වහලය; ඡන්දය; සේනාව; සමුහය
8. සෙනෙ
ස්නේහය; ආදරය; කෛලය
9. සෙනෙගෙ
ස්නේහය; ආදරය; කෛලය
10. සෙනෙරත්
සේනාවේ ප්‍රධානයා; සේනාපතියා
11. සෙනෙවි
සේනාපතියා
12. සෙනෙවිරත්
සේනාවේ ප්‍රධානයා; සේනාපතියා
13. සෙනෙහස
ස්නේහය; ආදරය
14. සෙනෙහෙ
ස්නේහය; ආදරය
 to main page AboutDictionary PluginFeedbackDisclaimer  top of page
© 2008 www.sinhaladictionary.org XHTML | CSS Powered by Glossword