to main page
Sinhala Explanatory Dictionary

සං සක සඛ සග සඞ සඟ සච සජ සඤ සට සඬ සත සද සධ සන සඳ සප සඵ සබ සභ සම සර සල සව සස සහ සළ ස් සා සැ සෑ සි සී සු සූ සෘ සෙ සේ
සෙං සෙක සෙඛ සෙට සෙණ සෙත සෙද සෙන සෙබ සෙම සෙය සෙර සෙල සෙව සෙස
selected terms: 4 page 1 of 1
1. සෙම
ශ්ලේමය
2. සෙමර
හිමවත් පෙදෙස්හි වෙසෙන මුව වෙසෙසක්; පවන් සැලීමට ගන්නා එම මුවන්ගේ වලි ගය'
3. සෙම්බු
තඹ; පිත්තල ආදියෙන් සෑදූ කුඩා කලස
4. සෙමෙර
හිමවත් පෙදෙස්හි වෙසෙන මුව වෙසෙසක්; පවන් සැලීමට ගන්නා එම මුවන්ගේ වල ිගය'
 to main page AboutDictionary PluginFeedbackDisclaimer  top of page
© 2008 www.sinhaladictionary.org XHTML | CSS Powered by Glossword