to main page
Sinhala Explanatory Dictionary

සං සක සඛ සග සඞ සඟ සච සජ සඤ සට සඬ සත සද සධ සන සඳ සප සඵ සබ සභ සම සර සල සව සස සහ සළ ස් සා සැ සෑ සි සී සු සූ සෘ සෙ සේ
සෙං සෙක සෙඛ සෙට සෙණ සෙත සෙද සෙන සෙබ සෙම සෙය සෙර සෙල සෙව සෙස
selected terms: 3 page 1 of 1
1. සෙල්
පර්වතය; ශෛලය; ගල; වස්ත්‍රය (වි) ශෛලමය; ගලින් කළ
2. සෙල්මුවා
ගලින් කළ; ශෛලමය සෙල්ලක්කාර (නාප්‍ර) (කතා) සෙල්ලම් කරන්නා; වින ෝද කවියා'
3. සෙල්ලම
ක්‍රීඩාව ◊ ගලෙහි කොටා ඇති ලිපිය; ශිලා ලේබනය
 to main page AboutDictionary PluginFeedbackDisclaimer  top of page
© 2008 www.sinhaladictionary.org XHTML | CSS Powered by Glossword