to main page
Sinhala Explanatory Dictionary
selected terms: 17,067 page 854 of 854
17061. සෙවි
සේවනය කළ; වැසූ (නාප්‍ර) සේවිකාව
17062. සෙවිලි
වැසීම; ඡන්දය; සෙවීම
17063. සෙවෙනි
ඡන්දය; වහල
17064. සෙවෙල
දියෙහි හො තෙත්ගතිය ඇති තන්හි සෑදෙන ලිස්සන සුලු කොළපාට ද්‍රව්‍යයක් (වි) ලිස්සනසුලු ගතිය ඇති'
17065. සෙසු
ශේෂය; ඉතිරිය; සෙස්ස (වි) ඉතිරි
17066. සේ
ඡේකයා; දක්ෂයා; ; ආකාරය; ඡායාව; පිළිබිඹුව; සෙව්දය; ඩහදිය; ශෙව්තය; සුදු පැහැය (වි ඡේක; දක්ෂ; සුදු; ඉක්මන් (නාප්‍ර) සමාන; වැනි'
17067. සේකර
සුදු රශ්මි ඇත්තා; චන්දයා; මස්තකය; මුදුන් මල් කඩ