to main page
Sinhala Tamil Dictionary

ඇක ඇග ඇඟ ඇට ඇණ ඇඬ ඇත ඇද ඇන ඇඳ ඇප ඇබ ඇම ඇඹ ඇය ඇර ඇල ඇව ඇස ඇහ ඇළ
ඇබ ඇබක ඇබය ඇබ් ඇබැ ඇබෑ ඇබි
selected terms: 13 page 1 of 1
1. ඇබ ගසනවා
செருகு
2. ඇබකසය
மணிச்சட்டம்
3. ඇබය
செருகி
4. ඇබ්බැහි අපරාධකරු
பழகிப்போன ; ஊறிப்போன குற்றவாளி
5. ඇබ්බැහි වෙනවා
பழக்கத்துக்கு அடிமையாகு
6. ඇබ්බැහිය
பழக்கத்துக்கு அடிமையாகுதல்
7. ඇබැද්දිය
எதிர்பாராத இடையூறு
8. ඇබෑර්තුව
வெற்றிடம்
9. ඇබෑසි විදුහල
பயிற்சிக் கல்லூரி
10. ඇබෑසිය
பயிற்சி ; அப்பியாசம்
11. ඇබිත්ත col
எள்ளளவு ; கொஞ்சம்
12. ඇබිත්තයා
சமயாசாரியர்களுடன் இருந்து உதவுபவர் ; கற்றுக் குட்டிகள்
13. ඇබින්ද col
சொட்டு ; எள்ளளவு
 to main page AboutDictionary PluginFeedbackDisclaimer  top of page
© 2008 www.sinhaladictionary.org XHTML | CSS Powered by Glossword