to main page
Sinhala Tamil Dictionary
selected terms: 13 page 1 of 1
1. ඇබ ගසනවා
செருகு
2. ඇබකසය
மணிச்சட்டம்
3. ඇබය
செருகி
4. ඇබ්බැහි අපරාධකරු
பழகிப்போன ; ஊறிப்போன குற்றவாளி
5. ඇබ්බැහි වෙනවා
பழக்கத்துக்கு அடிமையாகு
6. ඇබ්බැහිය
பழக்கத்துக்கு அடிமையாகுதல்
7. ඇබැද්දිය
எதிர்பாராத இடையூறு
8. ඇබෑර්තුව
வெற்றிடம்
9. ඇබෑසි විදුහල
பயிற்சிக் கல்லூரி
10. ඇබෑසිය
பயிற்சி ; அப்பியாசம்
11. ඇබිත්ත col
எள்ளளவு ; கொஞ்சம்
12. ඇබිත්තයා
சமயாசாரியர்களுடன் இருந்து உதவுபவர் ; கற்றுக் குட்டிகள்
13. ඇබින්ද col
சொட்டு ; எள்ளளவு