to main page
Sinhala Tamil Dictionary
selected terms: 420 page 1 of 21
1.
உயர் ; அதி என்னும் கருத்துடைய முன்னொட்டு ◊ சிங்கள நெடுங்கணக்கில் ஐந்தாம் எழுத்தும் ; ஐந்தாம் உயிரெழுத்தும்
2. ඉංග්‍රීසි
ஆங்கிலம்
3. ඉංගිරියාව
பாவை ; கருவிழி கண்விழி
4. ඉංජිනේරුවා
எந்திரவியலர் ; பொறியியலாளர்
5. ඉක්කා ගහනවා
விக்கு
6. ඉක්කා වැටෙනවා
விக்கு
7. ඉක්කාව
விக்கல்
8. ඉක්බිති
அதன் பிறகு ; அதன் பின்னர்
9. ඉක්මන
விரைவு
10. ඉක්මන්
விரைவான
11. ඉක්මන් කරනවා
விரைவாக்கு ; விரைவுபடுத்து
12. ඉක්මන් වෙනවා
மிக்க அவசரப்படு
13. ඉක්මනින්
விரைவாக
14. ඉක්මවනවා
மிஞ்சு ; விஞ்சு
15. ඉක්මවා යනවා
மீறு ; மேற் செல்
16. ඉක්ෂු පාක
வெல்லப்பாகு
17. ඉකි බිඳිනවා
விம்மியழு ; விம்மு
18. ඉකිගසනවා
விம்மி அழு
19. ඉකිරියා
கடற் சிப்பி
20. ඉකිළිය
அரைப் பூட்டு ; தொடை சேரும் இடம்