to main page
Sinhala Tamil Dictionary

ඉං ඉක ඉග ඉඟ ඉච ඉජ ඉට ඉඩ ඉණ ඉත ඉද ඉන ඉඳ ඉප ඉබ ඉම ඉඹ ඉර ඉල ඉව ඉෂ ඉස ඉහ ඉළ
selected terms: 420 page 1 of 21
1.
உயர் ; அதி என்னும் கருத்துடைய முன்னொட்டு ◊ சிங்கள நெடுங்கணக்கில் ஐந்தாம் எழுத்தும் ; ஐந்தாம் உயிரெழுத்தும்
2. ඉංග්‍රීසි
ஆங்கிலம்
3. ඉංගිරියාව
பாவை ; கருவிழி கண்விழி
4. ඉංජිනේරුවා
எந்திரவியலர் ; பொறியியலாளர்
5. ඉක්කා ගහනවා
விக்கு
6. ඉක්කා වැටෙනවා
விக்கு
7. ඉක්කාව
விக்கல்
8. ඉක්බිති
அதன் பிறகு ; அதன் பின்னர்
9. ඉක්මන
விரைவு
10. ඉක්මන්
விரைவான
11. ඉක්මන් කරනවා
விரைவாக்கு ; விரைவுபடுத்து
12. ඉක්මන් වෙනවා
மிக்க அவசரப்படு
13. ඉක්මනින්
விரைவாக
14. ඉක්මවනවා
மிஞ்சு ; விஞ்சு
15. ඉක්මවා යනවා
மீறு ; மேற் செல்
16. ඉක්ෂු පාක
வெல்லப்பாகு
17. ඉකි බිඳිනවා
விம்மியழு ; விம்மு
18. ඉකිගසනවා
விம்மி அழு
19. ඉකිරියා
கடற் சிப்பி
20. ඉකිළිය
அரைப் பூட்டு ; தொடை சேரும் இடம்
 to main page AboutDictionary PluginFeedbackDisclaimer  top of page
© 2008 www.sinhaladictionary.org XHTML | CSS Powered by Glossword