to main page
Webster's English Sinhala Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a

selected terms: 6 page 1 of 1
1. b.f.o.
නුගැසුම් සංඛ්‍යාත දෝලකය
2. b.i.p.p.
බිස්මත් අයොඩපෝම් පැරපින් විලේපය
3. b.o.t.
වාණිජ මණ්ඩලය
4. b.s.
බ්‍රිතාන්‍ය සම්මතය
5. b.t.u
බ්‍රිතාන්‍ය තාප ඒකකය
6. b.th.u
බ්‍රිතාන්‍ය තාප ඒකකය