to main page
Webster's English Sinhala Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a

selected terms: 9,297 page 1 of 465
1. c
ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ තුන්වන අකුර | සංගීතයේ ස්වරයක්
2. c.a.
වරලත් ගණකාධිකාරී
3. c.a.f
මිල හා ගැල් කුලිය
4. c.and.f.
මිල සහ ගැල් කුලිය
5. c.b.
මධ්‍ය බැටරිය | මධ්‍යම බැටරිය
6. c.b.s
මධ්‍ය බැටරි සැනිරිම
7. c.b.s.
මධ්‍යම බැටරි සැනිරීම
8. c.c.b
කාසි කැට ඇමතුම් පෙට්ටිය
9. c.d.f.
සංයෝජිත විබෙදුම් රාමුව
10. c.i.f.
මිල රක්ෂණය හා ගැල් කුලිය
11. c.o.d.
බාර දෙන විට මුදල් | භාර දෙන විට මුදල් | භාර දෙන විට මුදල් ගෙවීම
12. c.p.s
තත්පරයට චක්‍ර
13. c.s.
වාත්තු වානේ
14. c.w
සන්තතික තරංගය | සන්තන තරංග
15. c/f
ඉදිරියට ගෙන ගියා
16. c/s
තත්ට චක්‍ර
17. ca.
ජන්ම වයස
18. cab
අමරාව | කුලී රථය | රියැදුරු මැදිරිය
19. cab-man
රථාචාරියා
20. cab-stand
කැබ් රථ නැවතුම් පොළ