to main page
Webster's English Sinhala Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a

selected terms: 5 page 1 of 1
1. f.o.b
නැවතෙක් නොමිළේ
2. f.o.b.
නැව තෙක් නොමිලේ | නැවට පටවන තෙක් නොමිලේ
3. f.o.r.
මිරිය තෙක් නොමිලේ
4. f.o.s
මුද්දර ගාස්තුවෙන් තොර
5. f.o.t.
ප්‍රශස්ත පැහිනිම සංඛ්‍යාතය | ප්‍රශස්ත පැහිනියම් සංඛ්‍යාතය