to main page
Webster's English Sinhala Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a

selected terms: 20 page 1 of 1
1. i.a.t.a.
ජාත්‍යන්තර ගුවන් ප්‍රවාහණ සමාගම
2. i.b.
කාර්මික ව්‍යාපාර
3. i.c-w-
අතුරු බිඳි සන්තත තරංගය
4. i.c.a.
අන්තර් ජාතික සමූපකාර සමග්‍රය
5. i.c.a.o.
අන්තර් ජාතික සිවිල් ගුවන් කරණ සංවිධානය
6. i.c.f.
අන්තර්ජාතික මූල්‍ය සංස්ථාව
7. i.c.w.
අතුරු බිඳි සන්තත තරංගය
8. i.d.f.
අතමැදි විබෙඳුම් රාමුව
9. i.e.
කෙසේද යත්
10. i.f.
අතරමැදි සංඛ්‍යාතය
11. i.f.c.
අන්තර් ජාතික මූල්‍ය සංසථාව
12. i.l.o.
අන්තර්ජාතික කම්කරු සංවිධානය
13. i.m.e.p.
දර්ශිත මධ්‍යන්‍ය සඵල පීඩනය
14. i.m.f.
අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදල
15. i.m.o.
අන්තර් ජාතික මුදල් ඇණැවුම
16. i.o.u
ඔබට මා ණයයි | ණය තුන්ඩුව
17. i.o.u.
ඔබට මම ණයයි | ණය නෝට්ටු
18. i.q.
බුද්ධි ඵලය
19. i.t.o
අන්තර් ජාතික වෙළෙඳ සංවිධානය
20. i.t.u.
අන්තර් ජාතික විදුලි සංදේශ සංගමය