to main page
Webster's English Sinhala Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a

O O- O. O/ OA OB OC OD OE OF OG OH OI OK OL OM ON OO OP OR OS OT OU OV OW OX OY OZ
OVA OVE OVI OVO OVU
selected terms: 368 page 1 of 19
1. ova
ඩිම්බ
2. ova
ඩිම්බ
3. oval
අණ්ඩාකාර | අණ්ඩාකාරය | ලොවාදු | ඕවලාකාර හැඩේ ඇති භූමි ප්‍රදේශය | ඕවාල | ඕවාලය
4. oval
අණ්ඩාකාර | අණ්ඩාකාරය | ලොවාදු | ඕවලාකාර හැඩේ ඇති භූමි ප්‍රදේශය | ඕවාල | ඕවාලය
5. ovality
අණ්ඩාකාරතාව
6. ovality
අණ්ඩාකාරතාව
7. ovariance
සහවිචලතාව
8. ovariance
සහවිචලතාව
9. ovary
ඇට හටගන්නා ඩිම්බකෝශය | ඩිම්බකෝෂය | ඩිම්බාධාරය | බිජු අටගන්නා ආශය | බීජකෝශය | බීජාධාරය
10. ovary
ඇට හටගන්නා ඩිම්බකෝශය | ඩිම්බකෝෂය | ඩිම්බාධාරය | බිජු අටගන්නා ආශය | බීජකෝශය | බීජාධාරය
11. ovate
අණ්ඩාකාර
12. ovate
අණ්ඩාකාර
13. ovation
ප්‍රීතිඝෝෂාව | මහත් ආදරයෙන් පිළිගැනීම | විජයෝජිත්සවය
14. ovation
ප්‍රීතිඝෝෂාව | මහත් ආදරයෙන් පිළිගැනීම | විජයෝජිත්සවය
15. ovelty
සමකරය
16. ovelty
සමකරය
17. oven
උදුන | පෝරණුව
18. oven
උදුන | පෝරණුව
19. ovenware
උදුන් බඳුන්
20. ovenware
උදුන් බඳුන්
 to main page AboutDictionary PluginFeedbackDisclaimer  top of page
© 2008 www.sinhaladictionary.org XHTML | CSS Powered by Glossword