to main page
Webster's English Sinhala Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a

selected terms: 4 page 1 of 1
1. u.a.e
ඒකක ස්වයංක්‍රිය විනිමය
2. u.h.f.
අත්‍යච්ච සංඛ්‍යාතය
3. u.n.o.
එක්සත් ජාතීන්ගේ සංගමය | එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය
4. u.n.r.r.a.
එක්සත් ජාතීන්ගේ සහන හා පුනරුත්ථාපන පරිපාලනය