to main page
Webster's English Sinhala Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a

selected terms: 2 page 1 of 1
1. w.f.t.u.
ජගත් වෘත්තීය සංගම් සමුළුව
2. w.h.o.
ජගත් සෞඛ්‍ය සංවිධානය