to main page
Webster's English Sinhala Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a

selected terms: 6 page 1 of 1
1. wick
ඉටි පන්දමේ නූල | ගිනිවැටිය | තිරය | පහන් තිරය | පාන් තිරය | පාන් වැටිය | පාන්කඩ | පාන්තිරය | ලාම්පුවේ නූල | වර්ති | වර්තිකාව | වැටිය
2. wicked
අධර්මිෂ්ඨ | අසත්පුරුෂ | අසාධු | දුෂ්ට | නපුරු | නරක | පවිටු | පාපිෂ්ඨ | ශඨ
3. wickedly
දුෂ්ට ලෙස
4. wickedness
දුෂ්ටකම | පාපකර්මය
5. wicker
වේවැල් | වේවැලින් කරන ලද
6. wicket
උප දොර | කඩුල්ල