to main page
Webster's English Sinhala Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a

selected terms: 57 page 1 of 3
1. win
ඉෂ්ට කරගන්නවා | ජය ගන්නවා | ජයගන්නවා | ජයග්‍රහණය | දනනවා | දිනනවා | දිනුම | සාදනවා
2. wince
භයින් ඇකිළීම | භයින් ඇකිළෙනවා | වේදනාවෙන් ඇකිළීම | වේදනාවෙන් ඇකිළෙනවා
3. wincey
ලෝම හා කපු මිශ්‍ර රෙදි විශේෂයක්
4. winceyette
ෆ්ලැනල් රෙදි
5. winch
තිරිංගලය | දබරය | විංවය | විඤ්වය | වින්වය | වීංවය
6. wind
තිදොස | තුන්දොස් | නල | නිසරු කතාබහ | පවන | මරු | මරුත් | මාරුතය | වා | වාත | වාතය | වාතවලාහක | වායු | වායුව | වායෝ | වෙළනවා | සමීර | සමීරණ | සුෂිරය | සුළං | සුළඟ | හුස්ම | හුළං | හුළඟ
7. wind-break
සුළං වේගය අඩු කිරීමට ඇති ඇවිරුම | සුළංකඩනය
8. wind-down
කරකවා පහත් කරනවා
9. wind-fall
අනපේක්ෂිත ලාභය
10. wind-gap
වාකපොල්ල
11. wind-mill
හුළං මෝල
12. wind-pepe
හංකුළාව
13. wind-screen
වාමුවාව
14. wind-shield
හුළං පලිහ
15. wind-spout
සුළි හුළඟ
16. wind-swept
වේගයෙන් නිතර සුළං හමන
17. windage
වා හිඩැස | සුළැඟිය
18. windbrace
සුළංදර ඉල
19. winder
එතන එන්ම
20. windfall
අනපේක්ෂිත ලාභය | අහඹුලාභය