to main page
Webster's English Sinhala Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a

selected terms: 16 page 1 of 1
1. xeric
ශුෂ්ක
2. xeroderma
ශුෂ්ක චර්මය
3. xerography
ඡායා පිටපතක් ලබා ගන්නවා | විදුලි ආරෝපණ පාදක කොටගෙන නිපැයුණු ඡායා පිටප | සෙරෝ රේඛනය | සෙරෝග්‍රැපි
4. xeromorphic
ශුෂ්කරූපී
5. xeromorphosis
ශුෂ්කරූපනය
6. xerophile
ශුෂ්කකාමියා
7. xerophilous
ශුෂ්කකාමී
8. xerophily
ශුෂ්කකාම්‍යතාව
9. xerophobous
ශුෂ්කභීතික
10. xerophthalmia
ශුෂ්කාක්ෂිරෝගය | සෙරොප්තැල්මියාව
11. xerophyte
ශුෂ්ක ශාක | ශුෂ්කශාකය
12. xerophytic
ශුෂ්කශාකීය
13. xeroplastic
ශුෂ්කාහාස
14. xerosere
ශුෂ්කසංශ්‍රේණිය
15. xerothermic
ශුෂ්කතාපී
16. xerox
සෙරොක්ස්