to main page
Webster's English Sinhala Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a

selected terms: 25 page 1 of 2
1. zeal
උද්‍යෝගය | උනන්දුව
2. zealot
අධික ලෙස උනන්දු වන්නා
3. zealous
ඉතා ජ්වලිත | උනන්දු
4. zebra
සීබ්‍රා
5. zebu
ගව වර්ගයේ සතෙක්
6. zed
ඉසෙඩ් අකුර
7. zee
ඇමරිකන් ඉසෙඩ් අකුර
8. zein
සෙයින්
9. zeitgeist
යුගධර්මය
10. zel
තාලම්පට
11. zemindar
විශාල ඉඩම් හිමියා
12. zen
සෙන් බුද්ධාගම
13. zenana
අන්තඃපුරය
14. zend-avesta
සොරොඇස්ට්රියානු ආගමික ලියවිලි
15. zendavasta
අවෙස්තාභාෂ්‍යය
16. zenith
අහසෙහි මුඳුන | ඉතා උස් තැන | කූටය | මධ්‍යාංශය | ශිරෝ බින්දුව | ශිරෝබිංදුව | ශිරෝබින්දුව
17. zenithal
උද්දිගංශ
18. zeolite
සියොලයිට්
19. zephyr
ඉතා තුනී වස්ත්‍රය | මඳ පවන
20. zero
ඉතා අඩු තැන | බිංදුව | බින්දු | බින්දුව | මූලාංකය | ශුන්‍යය | ශූන්‍ය | ශූන්‍යය