to main page
Webster's English Sinhala Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a

selected terms: 39 page 1 of 2
1. zodiac
ග්‍රහරාශි චක්‍රය | ජ්‍යෝජිතිශ්චක්‍රය | රාශි චක්‍රය | රාශිචක්‍රය
2. zodiacal
රාශි චක්‍රය පිළිබඳ වූ
3. zoic
සතුන් පිළිබඳ වූ
4. zoidiogamae
සොයිඩියොගමේ
5. zollverein
සොල්වරින් තීරුබදු සංගමය
6. zombie
පිල්ලිය | සොම්බි
7. zonal
කලාපික | කොටස් කරන ලද | මාණ්ඩලික
8. zonalsoils
කලාප පස්
9. zonation
කලාපනය
10. zonda
සොන්ඩා
11. zone
කලාපය | කොට්ඨාශය | ප්‍රදේශය | බඳපටිය | මණ්ඩලය
12. zoned
කලාපික
13. zoning
කලාපකරණය | කලාපනය | මණ්ඩල වශයෙන් වෙන් කිරීම
14. zoo
සත්චෝද්‍යානය | සත්වෝද්‍යානය
15. zoo-geography
සත්ත්ව ව්‍යාප්ති විද්‍යාව
16. zooanthropy
මානවසත්ත්වභාවය
17. zoocecidium
සත්ත්ව ගඩුව
18. zoogamete
චලජන්මාණුව
19. zoogloca
සුග්ලියා
20. zoogonidangium
චලගොනිඩිධානිය | සූගොනිඩ්ධානිය