to main page
Webster's English Sinhala Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a

selected terms: 107 page 1 of 6
1. z-transform
z-පරිණාමනය
2. zabaglione
ඉතාලියානු ප්‍රණීත ආහාරයක්
3. zabrawood
සබ්‍රා දැව
4. zaccab
සකබ් බදාම
5. zany
කෝලමා | ගුඩ්ඩයා | මොට්ටයා
6. zap
පහර දෙනවා
7. zatocoding
සැටෝ සංකේතනය
8. zeal
උද්‍යෝගය | උනන්දුව
9. zealot
අධික ලෙස උනන්දු වන්නා
10. zealous
ඉතා ජ්වලිත | උනන්දු
11. zebra
සීබ්‍රා
12. zebu
ගව වර්ගයේ සතෙක්
13. zed
ඉසෙඩ් අකුර
14. zee
ඇමරිකන් ඉසෙඩ් අකුර
15. zein
සෙයින්
16. zeitgeist
යුගධර්මය
17. zel
තාලම්පට
18. zemindar
විශාල ඉඩම් හිමියා
19. zen
සෙන් බුද්ධාගම
20. zenana
අන්තඃපුරය