to main page
Advanced English Sinhala Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
QU
QUA

quakeNoun: quake (ක්වේක්)

 1. භූමි කම්පාව; භූකම්පනය
  - earthquake, temblor, seism
Verb: quake (ක්වේක්)
 1. ගැහෙනවා; වෙවුලනවා; ගැස්සෙනවා
  "His nostrils quaked"
  - quiver, palpitate

 2. හෙල්ලුම් කනවා; දෙදරනවා
  "The earth was quaking"
  - tremor

Related: quaking, quakes, quaked

Similar: agitate, geological phenomenon, shake, tremble

Source: භූමි කම්පාව; භූකම්පනය ගැහෙනවා; වෙවුලනවා; ගැස්සෙනවා හෙල්ලුම් කනවා; දෙදරනවා
 to main page AboutHelpTop 10ContactWidget  top of page
© 2009 sinhaladictionary.org