to main page
Sinhala English Dictionary

අං අක අඛ අග අඝ අඟ අච අජ අඥ අට අඩ අණ අඬ අත අද අධ අන අඳ අප අඵ අබ අභ අම අඹ අය අර අල අව අශ අෂ අස අහ අළ අ‍
අංක අංග අංඟ අංජ අංශ

අංජනම

ointment
 to main page AboutDictionary PluginFeedbackDisclaimer  top of page
© 2008 www.sinhaladictionary.org XHTML | CSS Powered by Glossword