to main page
Sinhala Explanatory Dictionary

ඔක ඔච ඔජ ඔට ඔඩ ඔණ ඔඬ ඔත ඔද ඔන ඔප ඔබ ඔම ඔය ඔර ඔල ඔව ඔස ඔහ ඔළ
ඔද ඔද් ඔදො

ඔදොංගුව

හැඩහුරුකම පිළිවෙළකට ඇති බව; ඔය වේල්ලේ ඇදය; වෙ ල් යාය නෙරා ගිය තැන'
 to main page AboutDictionary PluginFeedbackDisclaimer  top of page
© 2008 www.sinhaladictionary.org XHTML | CSS Powered by Glossword