to main page
Sinhala Explanatory Dictionary

ඔක ඔච ඔජ ඔට ඔඩ ඔණ ඔඬ ඔත ඔද ඔන ඔප ඔබ ඔම ඔය ඔර ඔල ඔව ඔස ඔහ ඔළ
ඔර ඔරජ ඔරඳ ඔරල ඔරව ඔරස ඔරු ඔරො ඔරෝ

ඔරු

ලී කඳක් සාරා තැනු ජල යාත්‍රාව
 to main page AboutDictionary PluginFeedbackDisclaimer  top of page
© 2008 www.sinhaladictionary.org XHTML | CSS Powered by Glossword