to main page
Sinhala Explanatory Dictionary

ගව්‍ය

  1. ගවයාට අයත්; ගවයා සම්බන්ධ
  2. වර්ණකයක් ලෙස භාවිතා කරන කහපාට මැටි විශේෂයක ්; හිරියල්; හරිතාල'