to main page
Sinhala Explanatory Dictionary

චං චක චඤ චට චණ චත චන චප චම චර චල චව චෂ චහ ච් චා චැ චි චී චු චූ චෙ චේ චෛ චො චෝ චෞ
චික චිත චින චිබ චිම චිර චිහ

චිත්ත ප්‍රවෘත්තිය

ජවන් සිත් වශයෙන් සිතේ පැවැත්ම
 to main page AboutDictionary PluginFeedbackDisclaimer  top of page
© 2008 www.sinhaladictionary.org XHTML | CSS Powered by Glossword