to main page
Sinhala Explanatory Dictionary

ටී. බී

ක්ෂය රෝගය හැඳින්වීම සඳහා ඉංග්‍රීසියෙන් යො දන වචන හකුළුවක් ඇසුරින් සෑදුණු නමක්'