to main page
Sinhala Explanatory Dictionary

දං දක දග දඟ දජ දඩ දණ දඬ දත දද දධ දන දප දබ දම දඹ දය දර දල දව දශ දස දහ දළ ද් දා දැ දෑ දි දී දු දූ දෘ දෙ දේ දෛ දො දෝ දෞ
දඩ දඩ දඩබ දඩය දඩල දඩා දඩැ

දඩ මීමා

කැලෑ මී හරකා; වන සතුන් දඩයම් කර ගැනීමට උදවු කර ගන්නා මී හරකා'
 to main page AboutDictionary PluginFeedbackDisclaimer  top of page
© 2008 www.sinhaladictionary.org XHTML | CSS Powered by Glossword