to main page
Sinhala Explanatory Dictionary

ප්‍රතිසූරඣය

උදය කාලයේ හිරු අවට තුනී වලාකුරෑ මත හිරු රැස් වැටී දෙවැනි හිර ක් මෙන් සෑදෙන මණ්ඩලය'