to main page
Sinhala Explanatory Dictionary

ම8 මං මක මග මඞ මඟ මච මජ මඣ මඤ මඥ මට මඨ මඩ මණ මඬ මත මථ මද මධ මන මඳ මම මය මර මල මව මෂ මස මහ මළ මා මැ මු
මට මට මටන මටර මට් මටු

මටුල්ල

තල් පොල් ආත්‍ථ ගස්වල අත්ත ගසට සම්බන්ධ වන තැන තිබෙන කෙඳිවලින් සෑදූ ණු දැලක් වැනි අවයවය'
 to main page AboutDictionary PluginFeedbackDisclaimer  top of page
© 2008 www.sinhaladictionary.org XHTML | CSS Powered by Glossword