to main page
Sinhala Explanatory Dictionary

මඩිගය

අනුවරට එන ආත්‍ථයෙන් බු අය කළ තැන රෝද සිංහල රජ කාලයේ තවලම් මගින් බඩ ු ගෙන ගිය රාජ සේවක මණ්ඩලය; වෙළඳපළ