to main page
Sinhala Explanatory Dictionary

ම8 මං මක මග මඞ මඟ මච මජ මඣ මඤ මඥ මට මඨ මඩ මණ මඬ මත මථ මද මධ මන මඳ මම මය මර මල මව මෂ මස මහ මළ මා මැ මු
මඩ මඩ මඩං මඩන මඩප මඩබ මඩම මඩල මඩව මඩි මඩු මඩො

මඩිගය

අනුවරට එන ආත්‍ථයෙන් බු අය කළ තැන රෝද සිංහල රජ කාලයේ තවලම් මගින් බඩ ු ගෙන ගිය රාජ සේවක මණ්ඩලය; වෙළඳපළ
 to main page AboutDictionary PluginFeedbackDisclaimer  top of page
© 2008 www.sinhaladictionary.org XHTML | CSS Powered by Glossword