to main page
Sinhala Explanatory Dictionary

යබර

යකඩ උණු කරන උදුනේ ද්‍රව වී යටට බහින යකඩ මිශ්‍ර බොර; දියේ හටගන්නා ශාක යක්; දියහබරල'