to main page
Sinhala Explanatory Dictionary

යබොර

යකඩ උණු කරන උදුනේ ද්‍රව වී යටට බහින යකඩ මිශ්‍ර බොර; දියේ හටගන්නා ශා කයක්; දියහබරල'