to main page
Sinhala Explanatory Dictionary

රැස

රාශිය; ගොඩ; සමූහ; රශ්මිය; ජාතිය; ගෝත්‍රය; රාශිචක්‍රය දොළහට බෙදු පංගු ව; මේෂ වෘෂභ ආදී රාශිය'