to main page
Sinhala Explanatory Dictionary

ලතින්

පුරාණ රෝමයේ භාවිත වූ මෙකල ආගමික බසක් බවට පත්ව ඇති ඉන්දු යුරෝපා ගණය ේ භාෂාවක්'