to main page
Sinhala Explanatory Dictionary

සං සක සඛ සග සඞ සඟ සච සජ සඤ සට සඬ සත සද සධ සන සඳ සප සඵ සබ සභ සම සර සල සව සස සහ සළ ස් සා සැ සෑ සි සී සු සූ සෘ සෙ සේ
සනද සනස සනහ සන් සනා

සන්නිකර්ෂනය

ළං කිරීම; ළංවීම; චක්බු ආදී ඉන්ද්‍රියන් රූපාදි අරමුණු සමඟ ගැට ීම'
 to main page AboutDictionary PluginFeedbackDisclaimer  top of page
© 2008 www.sinhaladictionary.org XHTML | CSS Powered by Glossword