to main page
Sinhala Explanatory Dictionary

සෙවෙල

දියෙහි හො තෙත්ගතිය ඇති තන්හි සෑදෙන ලිස්සන සුලු කොළපාට ද්‍රව්‍යයක් (වි) ලිස්සනසුලු ගතිය ඇති'