to main page
Sinhala Slang Dictionary

බක බච බට බඩ බන බම බල බස බා බැ බි බූ බෙ බො
බෙබ

බෙබේ / බේබද්දා

Alcoholic.
 to main page AboutDictionary PluginFeedbackDisclaimer  top of page
© 2008 www.sinhaladictionary.org XHTML | CSS Powered by Glossword