to main page
Sinhala Tamil Dictionary

සං සැ සි සු සූ සෘ සෲ
සෘ සෘග සෘජ සෘණ සෘත සෘද සෘෂ

සෘද්ධි වෙනවා

மனோசக்தியாலே மறைந்து விடு ; இயல்பு கடந்த சக்தியால் மறைந்து விடு
 to main page AboutDictionary PluginFeedbackDisclaimer  top of page
© 2008 www.sinhaladictionary.org XHTML | CSS Powered by Glossword