to main page
Webster's English Sinhala Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a

b

ඉංග්‍රිසි හෝඩියේ දෙවෙනි අකුර | ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ දෙවන අකුර හා ප්‍රථම ගාත්‍රාක්ෂරය | ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ දෙවෙනි අක්ෂරය