to main page
Webster's English Sinhala Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a

wireless

කම්බි නැති | ගුවන් විදුලි මඟින් යවනවා | ගුවන් විදුලිය | ගුවන් විදුලිය ප්‍රචාරය | නිස්තර | රේඩියෝ | රේඩියෝව