to main page
Webster's English Sinhala Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a

xerography

ඡායා පිටපතක් ලබා ගන්නවා | විදුලි ආරෝපණ පාදක කොටගෙන නිපැයුණු ඡායා පිටප | සෙරෝ රේඛනය | සෙරෝග්‍රැපි